Η εποπτεία είναι μια διαδικασία η οποία βοηθάει τον εποπτευόμενο εκπαιδευτή να αναπτυχθεί επαγγελματικά να βελτιώσει τις ικανότητες του ( πρακτικές και συμβουλευτικές) έχοντας καθοδήγηση, μέσα από την οποία θα μπορέσει να βρεί λύσεις μόνος του που θα ταιριάζουν στην προσωπικότητα του και στην προσέγγιση που χρησιμοποιεί. Στην εποπτεία μπορεί ο εκπαιδευτής να ζητήσει βοήθεια για θέματα που τον δυσκολεύουν σε σχέση με τον πελάτη του, τον σκύλο του πελάτη ή σε περίπτωση που θέλει να μάθει περισσότερα πράγματα και να εμβαθύνει σε πιο εξελιγμένες τεχνικές.

  • Η διάρκεια της εποπτείας είναι μία ώρα και το κόστος 80 ευρώ.
  • Η συνεδρία μπορεί να γίνει και μέσω τηλεδιάσκεψης ή και από το τηλέφωνο

 

Alexandros Paraschis
Guide Dog Mobility Instructor
SDC Service Dog Coach
CPDT-KA DogTrainer
CBCC-KA Behaviour Consultant
Founder of Fit With Your Dog
Dog Friendly Academy for Dog Trainers