Ο μοναδικός παγκόσμιος έγκυρος οργανισμός ο οποίος εξετάζει και πιστοποιεί επαγγελματίες εκπαιδευτές.

Μερικοί από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτές παγκοσμίως έχουν εξεταστεί και πιστοποιηθεί από το CCPDT. Οι πιστοποιημένοι από τον οργανισμό επαγγελματίες εκπαιδευτές δουλεύουν σύμφωνα με τις τελευταίες μεθόδους εκπαίδευσης βασισμένες πάντα στην επιστήμη ενώ δεν σταματάνε ποτέ να εξελίσσονται και να βελτιώνονται παρακολουθώντας συνεχώς ειδικά σεμινάρια για να μπορέσουν να διατηρήσουν τον τίτλο της πιστοποίησης.Οι πιστοποιημένοι από τον οργανισμό επαγγελματίες εκπαιδευτές δουλεύουν σύμφωνα με τις τελευταίες μεθόδους εκπαίδευσης βασισμένες πάντα στην επιστήμη ενώ δεν σταματάνε ποτέ να εξελίσσονται και να βελτιώνονται παρακολουθώντας συνεχώς ειδικά σεμινάρια για να μπορέσουν να διατηρήσουν τον τίτλο της πιστοποίησης .

Μερικοί από τους τομείς που εξετάζονται πιστοποιούνται οι υποψήφιοι είναι
- Ικανότητες διδασκαλίας και επικοινωνίας με τους πελάτες τους
- Γενική υγεία του σκύλου
- Ηθολογία (εξημέρωση, Στάδια ανάπτυξης του σκύλου, γλώσσα σώματος)
- Επιστήμη συμπεριφοράς και μάθησης
- Εκπαιδευτικός εξοπλισμός
- Ηθική του επαγγελματία εκπαιδευτή